Helsingborgsbryggeri dubbelt bestraffade

Nr 7/2021

Helsingborgs Bryggeri AB har fått ännu ett föreläggande med sanktionsavgift. Det första föreläggandet kom efter en inspektion på trafikplats Långeberga vid E6:an utanför Påarp förra året.
Arbetsmiljöverkets inspektör konstaterade då att den bakgavellyft som är monterad på bryggeriets Iveco distributionsbil inte genomgått föreskriven besiktning. Lyften var dessutom i sådant skick att den senare efter besiktning inte längre fick användas förrän bristerna åtgärdats.
Vid ytterligare en inspektion upptäckte en bilinspektör från Polisen att bristerna fortfarande inte var åtgärdade. Det resulterade i ett nytt föreläggande och brukandeförbud.Sammanlagd sanktionsavgift: 82 100 kronor. Bryggeriet har överklagat både föreläggande ett och två. Orimligt och felaktigt hävdar man.