Herman lär ut hur vi klarar en zombieattack

Nr 5/2020

Zombier har länge fascinerat Herman Geijer. Det kan tyckas som ett ganska udda intresse, men faktum är att här finns mycket att lära, inte minst med tanke på den pandemi som idag plågar oss.

Herman Geijer håller kurser i zombieöverlevnad på sin fritid för medlemmar och förtroendevalda i Hyresgästföreningen. När jag först hörde talas om detta hade jag svårt att ta det på allvar. Det jag inte hade förstått var att zombier och hur man överlever en zombieattack rymmer det mesta som händer under en pandemi.
– Det handlar om smittspridning, om hur samhällen förändras av kriser, om hur vi själva beter oss och vad kroppen behöver för att vi ska klara oss. Det här är verkligen brett och rymmer det mesta, förklarar Herman Geijer och fortsätter:
– I grund och botten handlar det om vem jag är när allting skiter sig. Det är den frågan som alla ställer sig. Det är därför vi tittar på film, vi vill ha verktyg och fundera på vad vi själva skulle göra om något händer.
Vi träffas utomhus på grund av den pågående coronakrisen. Vårsolen värmer där vi sitter en bit ifrån varandra utanför huset där han bor i en närförort i Stockholm. Att träffas utomhus lite på avstånd är i dag vardag, konstaterar han.
– Vi har vant oss vid det, att det är detta som gäller nu. Det är så vi människor fungerar. Vi är bra på att anpassa oss till nya situationer.
Det har blivit många kurser men även föreläsningar om zombieöverlevnad som Herman Geijer hållit på sin fritid. Han hade mycket inbokat nu i vår men allt blev inställt på grund av coronaviruset.
Pandemin har även påverkat hans arbete som nationell samordnare för prepping och krisberedskap på ABF:s förbundskontor i Stockholm. Sedan en månad tillbaka jobbar han hemifrån och har mycket att stå i.
– Jag hade precis tagit tjänstledigt två dagar i veckan för att skriva en bok om klimatförändringar. Så smällde det till och vi blev hemskickade från jobbet från en dag till en annan. Samtidigt ställde vi om organisationen och jag fick mycket att göra vilket ledde till att jag fick gå upp i tid igen.

Han talar snabbt och engagerat inte minst när han kommer in på arbetet med klimatboken som avstannat tillfälligt. Han tror på sin bokidé, att klimatfrågan kommer att vara fortsatt aktuell även om pandemin gjort att dessa frågor hamnat lite i skuggan.Det är inte hans första bok. Han har skrivit flera böcker om överlevnad och katastrofberedskap. Det ligger nära till hands att tro att han snabbt insåg faran med corona, men så var inte fallet. För honom kom det också som en överraskning att vi inte kunde hjälpas åt på de sätt vi är vana vid när något otäckt händer.
– Denna kris som vi upplever nu är så annorlunda mot andra katastrofer. Det naturliga beteendet för att hantera en katastrof funkade inte under pandemin vilket var något som jag inte var beredd på. Det som brukar gälla är att vi söker oss till varandra och hjälper varandra. Så hamnar vi i en situation där vi inte får träffas.
Han konstaterar samtidigt att hjälpinsatserna tog andra vägar, de flyttade ut på nätet, i olika Facebookgrupper dök frågor upp hur man kunde hjälpa till. Det kom också upp lappar i trappuppgångarna med frågor om någon behövde hjälp.

Han är inte så bekymrad vad gäller pandemins påverkan på samhället. Som han ser det står vi inför betydligt större utmaningar.
– Det mesta kommer nog återgå i stort sett till hur det var innan pandemin, även om jag hoppas att det kan komma något ur detta som är bättre, att vi kan påbörja de stora omställningar som krävs vad gäller klimatet, säger han och tillägger:
– Coronakrisen är en västanfläkt i jämförelse med den storm som väntar oss om klimatförändringarna fortsätter. Då kommer det bli mycket värre. Då står vi inför en klimatkollaps. Det är detta jag skriver om.
Han är själv vegan, har ingen bil utan tar sig fram med cykel. I skogsbrynet framför oss finns ett antal pallkragar där han odlar tomater, potatis och squash.
– Vi måste minska all typ av konsumtion. Mat behöver vi men där måste vi också ställa om så att den blir mer hållbar, både vad gäller transporter och animaliska livsmedel som inte är bra för klimatet.
Att konsumtionen under rådande omständigheter är stendöd är bra ur ett perspektiv men dåligt ur ett annat då människor förlorar sin försörjning, konstaterar han.
– Det visar hur viktigt det är att klimatrörelsen har med fackföreningsrörelsen vid en omställning. Det kommer aldrig gå om människor förlorar sina jobb.
Han vill se en grön omställning och nämner Naomi Kleins senaste bok I lågor där hon lyfter hur viktigt det är att ha med folkrörelserna så att omställningen gynnar alla.

Det speciella med Herman Geijers engagemang i klimatfrågan är att allt började med intresset för zombier som han haft länge.
– När jag växte upp som hårdrockare på 1990-talet så gick det hand i hand med skräck och zombiegenren. Jag märkte också med tiden att det blev roliga samtal när jag pratade om zombier.
Det ledde till att han 2011 drog i gång en ABF-cirkel om zombieöverlevnad. Något överraskande var det 200 personer som anmälde sig till att gå cirkeln.
– Jag trodde inte att intresset skulle vara så stort. Samtidigt förstod jag att cirkeln var en bra idé och att det här var något uppseendeväckande.
För honom är zombien en metafor som gör det möjligt att prata om det som upplevs hotfullt på ett sätt som gör det mindre otäckt då det inte finns på riktigt.

Det ena har lett till det andra. 2015 blev han framröstad till lyssnarnas sommarvärd i P1. I sommarprogrammet tog han inte bara upp hur man överlever en zombieattack utan även hur man överlever andra katastrofer. Det som han betonar är att det inte handlar om att som så kallad prepper bunkra mat och vatten. Det handlar mer om vad vi kan göra tillsammans, att lära känna grannar och skapa nätverk.
Det han nu lyfter som en viktig lärdom är hur viktigt det är med en stark offentlig sektor och fasta jobb och god bemanning.

• Vad kan vi mer lära oss av coronakrisen?
– Att det inte är prylar som vi saknar utan det är de sociala relationerna, att inte kunna umgås med varandra som vi är vana vid.

• Hur länge kommer denna kris pågå tror du?
– Min spåkula är lika dålig som alla andras. Jag tänker att vi får räkna med året ut och att det kanske lättar lite under sommaren.

Relaterade artiklar