Högsta antalet döda i jobbet sedan 2011

Nr 2/2019

Förra året dödades 51 personer (arbetstagare och egenföretagare) i arbetsolyckor. Det är det högsta antalet sedan 2011, då 58 människor miste livet i arbets-olyckor. Till detta kommer döds-
olyckor där de förolyckade exempelvis inte är förvärvsarbetande, liksom anställda i utländska företag verksamma i Sverige, men registrerade i andra länder. Med dessa inräknade var antalet dödade förra året 58 och 2011 var de 62.
Antalet arbetstagare och egenföretagare som dödas i arbetsolyckor har annars minskat stadigt. Från en bra bit över 400 i mitten av 1950-talet till som lägst 34 år 2015. Sedan dess har trenden vänt, och antalet olyckor med dödlig utgång ökat.