Hoppet om att rädda Göteborgs Kex lever

Nr 4/2018

Klubbordförande Dorota Galik från Göteborgs Kex i Kungälv fick uppmuntrande applåder under verksamhetsträffen i region Väst. Att det finns ett stort engagemang i kampen för att rädda fabriken gick inte att ta miste på.
– Vi vill tacka alla som stöttar oss, sa Dorota Galik.
Hon berättade att nästan 6 000 hittills skrivit på den pågående namninsamlingen mot flytten (både på fysiska namnlistor och på den som sprids via Facebook) och uppmanade alla att fortsätta samla in namn då det är ett viktigt påtryckningsmedel.
– Vi kommer göra allt som står i vår makt för att ändra inriktningsbeslutet att flytta vår fabrik till Riga. Det är många som reagerat på planerna att flytta en fabrik som går bra och som producerar för hela Norden.

Dorota Galik redogjorde för vad som hänt hitintills, att förhandlingar inletts och att en löntagarkonsult är inkopplad. Hon berättade också att samtliga partier i kommunen nu är överens om att göra allt för att produktionen ska vara kvar i Kungälv.
– Vi vet att det är möjligt att ändra ett inriktningsbeslut. Det har hänt tidigare.
Hon sa också att stämningen på fabriken trots allt var ganska god.
– Medlemmarna tror på oss och att vi gör vårt bästa för att rädda kvar fabriken.

Livsklubbens mål är att beslutet om fabrikens framtid ska fattas innan semesterperioden.
– Vi tycker det är viktigt så att våra medlemmar vet vad som gäller.
Hon berättade också att det idag inte finns någon fabrik i Riga dit produktionen kan flytta. Enligt Orklas beräkningar tar det cirka tre år att bygga en ny fabrik, och sedan ytterligare två år för att flytta över produktionen från Kungälv till Riga.
– Det handlar om en femårsplan. Vi har förstått att det är ganska ovanligt att ett företag har så stor framförhållning. Det vanliga är ett till två år.