HRS Food Contract tvingas betala vite

Nr 11/2020

Bemanningsföretaget HRS Food Contract har dömts att betala 25 000 kronor i vite på grund av att man inte i någon del rättat sig efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket.
Verket har i flera år försökt få HRS Food Contract att undersöka och riskbedöma de arbetsplatser runt om i landet som man hyr ut slaktare och styckare till. Men utan framgång. I december förra året fick därför bolaget ett vitesföreläggande med krav att åtgärda bristerna senast 14 februari 2020. Vid ett uppföljningsbesök kunde Arbetsmiljöverket konstatera att inget av villkoren i föreläggandet var uppfyllda.
Ärendet gick därför vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm som nu dömt ut det begärda vitet, 25 000 kronor.