Information på fler språk på gång

Nr 10/2020

– Att ha goda språkkunskaper är en fördel men inget krav när det gäller att rekrytera medlemmar, säger Solweig Larsson, Livs tredje ordförande.

Hon är positiv till att förtroendevalda som kan flera språk används som tolkar, och poängterar vikten av att de har fackliga kunskaper.
Att förbundet centralt skulle kunna serva med aktuella listor på förtroendevalda som kan tolka tror hon är svårt.
– För att en sådan lista ska vara användbar måste den hållas uppdaterad hela tiden. Regionalt vet de vilka som kan tänka sig tolka och vilket språk det gäller i så fall.
Det finns inget som hindrar att det genomförs fackliga utbildningar på annat språk än svenska om det finns förtroendevalda som kan tänka sig vara handledare.

Vad gäller rätt till betald SFI-utbildning på arbetstid konstaterar hon att det inte är reglerat i Livs avtal, men att det borde kunna gå att komma överens lokalt.
– Det är ju något som också ligger i arbetsgivarens intresse. Kunskaperna i svenska behövs för att lättare ta till sig både muntliga och skriftliga instruktioner.
Livs tittar på att ta fram fackligt informationsmaterial på olika språk. Det finns redan material på engelska, men det behövs på fler språk.

Relaterade artiklar