Inhyrd fick finger amputerat

Nr 1/2020

En inhyrd arbetstagare på Fipros AB i Kågeröd skulle den 7 november 2018 rengöra en maskin med påfyllnadstratt för mjöl. Sedan han tagit bort ett galler, som inte var förreglat, kom hans ena finger i kontakt med en roterande skruv. Övre delen av fingret amputerades av skruven. Fipros AB har nu fått ett strafföreläggande med företagsbot på 100 000 kronor för arbetsmiljöbrott.
I föreläggandet påpekas att bolaget har haft ett skyddsansvar för den inhyrde. Den skyddsansvarige har inte sett till att det gjorts en undersökning av maskinen och inte sett till att maskinen varit försedd med skydd.