”Inte frihandel till vilket pris som helst”

Nr 4/2017

Den svenska fackföreningsrörelsen har alltid haft en positiv syn på frihandel. Som litet exportberoende land har Sverige tjänat på minskade hinder för handel och investeringar.
Men det får inte ske till vilket pris som helst, skriver förbundsstyrelsen i ett utlåtande över en motion till Livs kongress som kräver ett aktivt nej till frihandelsavtalen TTIP och Ceta.
Livs har aktivt påverkat övriga förbund och LO. På LO-kongressen fick Livs igenom ett tilläggsyrkande som innebär att LO inte kan stå bakom ett frihandelsavtal med investeringsskydd som hotar demokrati, mänskliga och fackliga rättigheter.

Relaterade artiklar