Italienska fack slåss för avtal som ska gälla alla

Nr 11/2020

En dags strejk redan gjord och minst en till inplanerad. De italienska livsmedelsarbetarna kämpar för att få ett nytt avtal för alla. För i dag är det bara drygt hälften av företagen som skrivit under och tillämpar det nya avtalet.
Det tog tid att ta fram det nya avtalet för livsmedelsarbetarna i Italien. Pandemin kom emellan, och först sent på kvällen den 31 juli, sista dagen innan semestrarna, lyckades parterna inom livsmedelsindustrin komma överens. Eller rättare sagt så trodde de flesta närvarande att fackförbunden och arbetsgivarnas organisation Federalimentare hittat en kompromiss som var okej för alla.
– Vi var överens om allt utom den ekonomiska delen, där skillnaden på det vi begärde och det Federalimentare var beredda att gå med på, var 140 kronor i månaden utspridda över fyra år. Innan vi hann komma fram till en lösning reste sig motpartens delegater och gick iväg, berättar Ivano Gualerzi, ansvarig för livsmedelsindustrin inom största branschfacket FLAI-Cgil.

Kvar satt representanter för några av förbunden som tillhör Federalimentare. De bestämde sig för att skriva under ändå. Det innebär att avtalet är giltigt på de företag som skrivit under, eller vars branschförbund gjort det. Att ett avtal bara är giltigt på en del av företagen inom en bransch är inte unikt i Italien, men inte speciellt vanligt. Det innebar att mer än hälften av livsmedelsarbetarna stod utan avtal. Därför satte fackförbunden in stridsåtgärder på de företagen. Det handlade i första hand om övertidsblockad.
– Redan den fick flera företag att självmant skriva under, och efter att vi genomfört en strejk den 9 oktober valde även fem till branschförbund att ge upp, berättar Ivano Gualerzi.

Avtalet ger i genomsnitt 1250 kronor mer i månaden, utspritt på fyra år. Alla ska alltså ha fått ut hela sin löneökning 1 januari 2023, och de har rätt att få en ökning på 230 kronor retroaktivt från 1 december förra året, när det förra avtalet löpte ut. Dessutom har vidareutbildning blivit en central punkt, och även möjligheten för föräldrar att få obetald ledighet för inskolning av barn (något som inte är lagstiftat om i Italien) eller för att ta med en nära släkting på läkarbesök.

Fortfarande är en stor del av arbetarna utan avtal, även om förhandlingar pågår med ytterligare sju förbund. Facken har utlyst ännu en strejk den 9 november. Efter det hoppas de att Federalimentare ger upp och följer den majoritet av dess medlemmar som vill ha arbetsro och har sagt ja till avtalet.
– Det blir så klart lite svårt för Federalimentare att krångla sig ur denna situation, eftersom redan flera av de större medlemsförbunden skrivit på avtalet. Vi fortsätter att förhandla med enskilda företag och förbund, som slipper stridsåtgärder när de väl skrivit på. Hittills har detta fungerat bra, säger Ivano Gualerzi.
Kristina Wallin

Relaterade artiklar