Italienska fack vill se en mer solidarisk union

Nr 5/2019

Starkt kritiska, men ändå övertygade om att EU är nödvändigt och viktigt för Europas arbetare. Det är de italienska fackens position inför EU-valet i år.

Mål & Medel har pratat med de tre största livsmedelsfacken i landet som var med när EU bildades och där livsmedelsindustrin har en oerhört viktig roll.
Alla de tre livsmedelsarbetareförbunden i Italien är överens om att EU måste jobba mer med frågor som berör människor och gör hela unionen mer solidarisk. Det krävs enligt de italienska facken att politikerna hjälper dem som har det svårt i hela EU, för att ge unionen styrka och få människor att verkligen känna sig som EU-medborgare. Enligt alla tre är den närmaste mandatperioden oerhört viktig för EU:s framtid.
– Vi vill ha ett Europa där alla jobbar tillsammans för tillväxt och hjälper dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om både migranter och människor som är födda inom unionen, men som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, konstaterar Stefano Mantegazza som är ordförande för livsmedelsarbetareförbundet Uila-Uil.
– EU måste bli starkare, men även mer solidariskt och mer rättvist. Politikerna måste börja sätta människorna i centrum för sitt arbete. Det sker stora förändringar inom befolkningen och detta måste förändra politiken inom unionen. Det är också viktigt att de enormt långa beslutstiderna förkortas, säger han.

Fai-Cisl håller med om att EU måste koncentrera sig mer på de enskilda människorna. Dess ordförande Onofrio Rota anser att den kommande mandatperioden måste ägnas åt att verkligen bygga upp en union mellan folk.
– I det är facken en viktig del, vi måste vara aktiva i detta. Det nya parlamentet har ett enormt ansvar när det gäller att stärka demokratin inom EU, annars riskerar vi att förlora en stor del av allt det vi byggt upp de senaste årtiondena, hävdar han.
– EU måste också bli starkare gentemot omvärlden. Det är extra viktigt i livsmedelsbranschen, speciellt nu som Trump och USA hotar med tullavgifter. Staterna måste sluta att försöka försvara sina egna intressen, och lära sig att samarbeta, för det är bara tillsammans som EU kan stå upp mot USA, konstaterar Onofrio Rota.
För Pietro Ruffolo, som är ansvarig för EU inom det största förbundet Flai-Cgil, är byggandet av en stark, social grund, något som EU måste koncentrera sig på.
– Vi måste få en central kontroll över svartjobben. Det är bara om alla länder samarbetar som vi kan börja göra något åt det. Det skulle också kunna vara ett verktyg mot de getton med illegal arbetskraft som finns på flera ställen inom EU, till exempel inom köttindustrin. Vi fack måste samarbeta bättre över gränserna för att nå dit, förklarar han.
– Det som är oerhört viktigt är också att EU gör något mot lönedumpningen, även om den politiska viljan saknas helt. Det ska inte gå att jobba i ett land, med lönenivå från ett annat land som har lägre löner. De stora skillnaderna måste bort; i dag går vi från 2 000 kronor efter skatt för en livsmedelsarbetare i Bulgarien till 20 000 kronor för samma arbete i Luxemburg, säger han.
De tre förbunden visade hur viktigt de anser att EU är genom att tillsammans fira första maj i år med slogan ”Arbete, rättigheter, välfärden: vårt Europa”.Kristina Wallin

Relaterade artiklar