Jätteinvestering i återvinning av plast

Nr 10/2021

Site Zero ska bli världens största och mest moderna återvinningsanläggning för plast.
Anläggningen byggs nu i Motala och ska stå klar 2023. Site Zero har en yta på 60 000 kvadratmeter och investeringen är på runt en miljard kronor.
Anläggningen kommer att ha en kapacitet på 200 000 ton, vilket innebär att alla plastförpackningar från svenska hushåll kan återvinnas, enligt Svensk Plaståtervinning.
Medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel har satt som mål att alla konsumentförpackningar av plast ska vara återvinningsbara 2025. Det är en av aktörerna bakom investeringen. Naturvårdsverket bidrar också till finansieringen med 180 miljoner kronor via Klimatklivet.
– Site Zero är en mycket viktig pusselbit i strävan mot cirkulära plastflöden, säger Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell.
I Site Zero kommer även förpackningar som består av sammansatta plastmaterial att kunna avskiljas och återvinnas. Dessutom förbereder Svensk Plaståtervinning för nästa steg – att tvätta och granulera plasten, vilket kan göra hela plastflödet cirkulärt. Där beräknas man vara 2025.
Niclas Carron