Jätteinvestering men inga nya jobb

Nr 6/2021

Barilla gör en jätte-investering på 700 miljoner kronor i fabriken i Filipstad och ordförande i Livsklubben, Erika Rung är väldigt glad för det.
– Vi har väntat länge på att få beskedet. Det är så skönt att vi får vara kvar i Sverige. Det är inte alla som har den turen att ha en ägare som ser värdet av att ha sina fabriker kvar i landet.
Investeringen gäller främst en ny linje, men då den äldre delen av fabriken inte håller tillräckligt hög standard ur arbetsmiljösynpunkt kommer Barilla att avveckla linjer i den delen. Personalfrågan kommer aktualiseras först 2023.
– Ledningen räknar med att dessa arbetstillfällen kommer att regleras av naturliga avgångar och minskad inhyrning samt några färre tjänstemän. Självklart är varje minskat arbetstillfälle en tråkig förlust och en individ som blir drabbad vilket ingen önskar. Vi har ett stort arbete att göra för att situationen ska bli så bra som möjligt för alla.