Johan Danielsson vill bli arbetarnas röst i EU

Nr 5/2019

För andra gången i rad kandiderar Johan Danielsson till Europaparlamentet. Han är LO-förbundens gemensamma kandidat. Med största sannolikhet kommer han in. Det som krävs är att medlemmarna går och röstar.

Det har inte varit lätt att få LO-medlemmarna att delta i EU-valet. Förra gången var det bara 40 procent av LO:s medlemmar som deltog. Johan Danielsson reser nu land och rike runt för att få fler att rösta.

– Jag var på ett arbetsplatsbesök där jag efter tre-fyra minuter blev avbruten av en kvinna som sa; att ursäkta mig men vad fan är Europaparlamentet? Vi fick ta diskussionen därifrån. Vi behövde inte hålla på och låtsas för varandra längre. Det blev ett väldigt bra samtal.

Det gäller att förstå, understryker han, att det inte är någon kunskapstävling, att man inte behöver ha doktorerat i Europakunskap för att delta i valet. Han tycker att man kan göra det enkelt för sig.

– Om du känner att du varken har ork eller tid att sätta dig in i EU-frågorna så kan du åtminstone gå och rösta på samma parti som du gjorde i höstens riksdagsval, för högst sannolikt så representerar partiet även dig på europeisk nivå, säger han och tillägger:

– Oavsett om du hatar eller älskar EU så kan du fortsätta med det och ändå delta i valet. Vad valet handlar om är att försöka göra det samarbete vi har så bra som möjligt.

Helst skulle han se att LO-medlemmarna röstade på Socialdemokraterna och kryssade honom även om han står så högt som nummer två på partiets lista.

– Vi välkomnar kryss. Det kan också finnas en poäng att man visar att det går att mobilisera kring en gemensam facklig kandidat. Kanske inte så mycket för min skull utan för att LO-förbunden ska kunna fortsätta enas om fackliga kandidater som man skickar till Europaparlamentet.

Förra gången Johan Danielsson ställde upp, gjorde han det med stöd av 6F och Transport, och var tionde namn på Socialdemokraternas lista och kryssen var viktiga. Han fick många, men det räckte inte hela vägen. Denna gång har han betydligt större chans att ta plats i Europaparlamentet.

Det som talar för honom är att han har ett fackligt perspektiv och har ägnat tolv år åt europeisk politik. De senast nio åren har han varit ansvarig för EU-frågorna på LO. Innan jobbade han några år på Europaparlamentet med arbetsmarknadsfrågor för Socialdemokraterna.

Det var också något som Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, framhöll på presskonferensen i februari när LO:s valplattform Ta tillbaka kontrollen presenterades. Är det någon som kan EU-frågorna och beslutsgången så är det Johan Danielsson.

Det som kännetecknar honom, förutom hans samhällsintresse, är sjungande dalmål. Så är han också född och uppväxt i Borlänge vilket han ser som en tillgång.

– Alla präglas av var de växer upp. Borlänge är väl som alla städer av den storleken så det är klart att det kan ge en viss förståelse hur det är att växa upp i en sådan stad.

Det är på hans arbetsplats, LO-borgen vid Norra bantorget i Stockholm, som vi befinner oss i början av april. Det var inte lätt att få tid för en intervju. Han har en fulltecknad kalender. Förra gången det begav sig träffade han cirka 8 000 LO-medlemmar. Inför EU-valet den 26 maj hoppas han hinna träffa ännu fler.

Arbetsmiljöfrågor är något som han ofta får när han är ute. Det välkomnar han och påpekar att det är ett område där EU har lagstiftningsmakt och som är prioriterat i LO:s valplattform.

– Vi vill få till en bindande arbetsmiljö-strategi med nollvision för dödsolyckor. Det är 4 000 européer varje år som förolyckas på arbeten i Europa, det är tio om dagen. Vi måste få stopp på det, säger han och fortsätter:

– Kan vi bara få med oss ett vettigt valresultat från Europa den här gången så är det här ett område där man kan göra framsteg under nästa mandatperiod.

En annan fråga som engagerar arbetare han mött är företagsflytt till andra länder. Det har han förståelse för. Han känner till flera exempel på osund konkurrens där medlemsstater lockat till sig företagsetableringar med löften om skattefrihet och olika typer av subventioner.

– Så kan vi inte ha det. Det är som att använda svenska skattemedel för att konkurrera ut oss själva. Det här är något som vi måste fasa ut och ta bort.

Många medlemmar har även lyft chaufförernas situation och att något måste göras vilket han håller med om.

– Alla som arbetar någonstans där lastbilar kommer för att hämta och lämna gods vet hur konkurrensen ser ut på vägarna, där utländska chaufförer arbetar under vedervärdiga förhållanden och bara får en spottstyver i lön. Det är oacceptabelt.

Johan Danielsson figurerar flitigt i sociala medier, inte minst på Facebook. Mycket av det han tar upp går igen sedan förra gången som han kandiderade.

– Då som nu handlar det om ordning och reda på arbetsmarknaden, betydelsen av sund konkurrens och att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Samtidigt understryker han att det finns viktiga skillnader mellan detta val och förra valet.

– Denna gång är det mer fokus på demokrati och på grundläggande rättigheter. Vi har att hantera den politiska utvecklingen i Polen och i Ungern, det gäller även andra medlemsländer där antidemokratiska krafter kommit till makten. Verkligheten har förändrats de senaste fem åren och gjort detta till en prioriterad fråga för arbetarrörelsen.

Han nämner den årliga mätningen som görs av ett känt demokratiindex som visar att Ungern inte längre är en fullvärdig demokrati.

– Det är första gången någonsin som ett EU-land inte betraktas som en fullvärdig demokrati. Det är klart att det är en ödesfråga för samarbetet.

Av de 751 ledamöterna i Europaparlamentet representeras de högerextrema partierna idag av cirka 100 ledamöter. Som Johan Danielsson ser det så finns risk att de samlas i en större politisk grupp och får en fungerande majoritet genom samarbete med de traditionella konservativa partierna.

– Då får man vara beredd på att den politik som de för på nationell nivå, att de också vill genomföra den på europeisk nivå.

Relaterade artiklar