Kebabfabrik stäms

Nr 7-8/2018

Livs stämmer kebabtillverkaren Meet i Linköping på 1,7 miljoner kronor för brott mot kollektivavtalet och medbestämmandelagen, MBL. Det har varit för långa arbetsdagar, ingen ob-ersättning på lördagar och för mycket övertid.

– I höstas upptäckte vi att det förekom en mängd kollektivavtalsbrott hos kebabtillverkaren Meet i Linköping. En person hade till exempel 720 övertidstimmar på tio månader, säger Natasa Stojkovic, central ombudsman på Livs.
I början av 2016 flyttade Meet in i en helt ny fabrik, som Linköpings kommuns fastighetsbolag låtit bygga åt kebabtillverkaren och som företaget nu hyr. Det har 19 anställda och fram till februari i år var sex av dem medlemmar i Livs.

Enligt stämningsansökan påkallade företaget i höstas en förhandling om ett nytt arbetsschema inom grillproduktionen.
Då lokalombudsmannen träffade de som arbetade vid avdelningen framgick att arbetet bedrevs som skiftarbete, men inte med den avtals-enliga arbetstidsförkortningen. Det förekom omfattande övertid utöver den tillåtna gränsen och ob-ersättning betalades inte ut enligt avtalet.
Lokalombudsmannen begärde då att få ut lönespecifikationer, övertidsjournaler samt tidrapporter för två år tillbaka i tiden, men fick det bara för sex anställda och bara för en period på sex månader.
Utifrån det underlag ombudsmannen erhållit kunde han ändå konstatera flera brott mot kollektivavtalet. Vid den fortsatta lokala förhandlingen underströk han att bolaget var skyldigt att utge handlingarna enligt kollektivavtalet.

Efter att förhandlingarna ajournerats den 11 januari i år fick förbundet plötsligt likalydande utträdesansökningar från de sex medlemmarna och ett mejl från företagets ombud som ifrågasatte om Livs hade rätt att driva tvisten eftersom det inte längre fanns några medlemmar på arbetsplatsen.
Lokalombudsmannen kontaktade då företaget och informerade om att avtalet gällde oavsett om det fanns medlemmar eller inte. Meet har ett hängavtal med Livs vilket innebär att företaget är bundet av Livsmedelsavtalet.
Centrala förhandlingar hölls i februari och mars. Företaget vägrade fortfarande att lämna ut de begärda handlingarna. Därefter lämnade Livs in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott och brott mot MBL.
– Att företaget agerat som det gjort är mycket olyckligt. Vi har inte känt att det funnits någon vilja från företaget att lösa det här. Istället har man hjälpt anställda att skriva en likalydande utträdesansökan, säger Natasa Stojkovic.
Livs överväger om man ska gå vidare och göra en stämningsansökan om föreningsrättskränkning.
– Vi har ännu inte bestämt oss. Vi måste också tänka på den press som dessa personer blir utsatta för. Vi vill ju ha tillbaka dem som medlemmar för att få till en fungerande situation på arbetsplatsen, säger Natasa Stojkovic.
• Är det ovanligt att något sådant här sker?
– Mycket ovanligt. Vi inledde förhandlingarna med företaget med målet att lösa problemet med hur företaget hanterar kollektivavtalet och vi anser fortfarande att det är fullt möjligt att göra det. Det går att få till en bättre schemaläggning, men det förutsätter att företaget följer avtalet.

Natasa Stojkovic menar att det stora övertidsuttaget visar att det finns ett behov av fler anställda och betydligt bättre systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på att åtgärda och säkerställa de anställdas villkor.
– Det är om det vi borde ha förhandlat. Istället har företaget stängt dörren. Vi hoppas fortfarande på en lösning där vi har medlemmar på arbetsplatsen som känner sig trygga i sina anställningar.
Meet har fått anstånd till den 3 augusti för att lämna svar till AD på Livs stämningsansökan.