Klubben förhandlar om avvecklingen

Nr 7-8/2018

Efter Orklas beslut om attlägga ner Göteborgs Kex i Kungälv samlades medlemmarna på ett medlemsmöte i juni för att diskutera vilka frågor de tycker att klubbstyrelsen ska jobba med
under den tid som återstår.

– Det är ju fortfarande osäkert om det är 2022 eller 2023 som all produktion upphör. Under alla förhållanden måste vi förhandla om villkoren för alla som väljer att stanna kvar, säger Morgan Andersson, vice ordförande i Livsklubben.
Det är nu en ny fas för medlemmarna och klubben. Den stora frågan för de anställda är hur de ska få nya jobb och för företaget hur de ska kunna behålla all kompetent personal till fabriken stänger.
– Det handlar om att förhandla fram ersättningar för att stanna kvar och det är inte något som görs en gång för alla utan det måste göras fortgående.

Även om Orkla Confectionery & Snacks inte tog intryck av de många tunga argument mot flytten som fördes fram, bland annat löntagarkonsultens, så ser ändå arbetsmarknaden mycket ljus ut för industriarbetare i Göteborgsområdet. Det är något som Morgan Andersson betonar.
– Som det ser ut just nu är ju vi på kexfabriken mycket eftertraktade som arbetskraft.

Det kom fram ett förslag på medlemsmötet som Morgan Andersson tyckte var intressant. Det gick ut på att förhandla fram en övergångslösning som innebär att de som stannar kvar till slutet ska få något slags paket med både utbildning och en ny anställning på ett annat företag som träder i kraft när kexfabriken i Kungälv slår igen.
– Företaget måste tänka på att vi som jobbar på fabriken har en hög teknisk kompetens och att vi har jobbat länge och har kommit upp i åren. Vi är många som är från 45 år och uppåt.
Vid medlemsmötet framkom en mängd olika synpunkter på de nuvarande arbetstiderna som många är missnöjda med och som de tycker behöver ändras och göras mer attraktiva.
Det handlade också om bonusar, möjligheten att utbilda sig med lön. Det fanns en idé om att ordna en arbetsmässa, där företag runt omkring ska bjudas in och tala om vilka jobb de kan erbjuda.
– Jag hoppas verkligen företaget inser hur mycket det behöver anstränga sig för att vi ska stanna kvar.
Livs förbundsordförande, Eva Guovelin, riktade i ett pressmeddelande skarp kritik mot Orkla för att inte företaget varit mottagligt för de invändningar som finns utan bara hårdnackat argumenterat för en utflyttning till Riga till varje pris.
– Orkla har inte haft som ett alternativ att se en fortsatt produktion i Sverige, säger Eva Guovelin. De stirrar sig blinda på de lägre löner som Lettland kan erbjuda och bortser helt från den kunskap och lojalitet som finns i Kungälv.
På kexfabriken i Kungälv jobbar cirka 350 personer varav 250 är medlemmar i Livs. Sedan planerna blev kända den 18 januari i år har fackklubbarna på fabriken bildat opinion och försökt få företaget att tänka i andra banor, genom bland annat en stor namninsamling.