Köttätandet ökar i Sverige

Nr 5/2022

Konsumtion. Från att ha minskat något varje år sedan 2016 så ökade köttkonsumtionen i Sverige under 2021. Enligt statistik från Jordbruksverket ökade köttätandet med en procent till 80,1 kilo per person.

Matfågel är det som drivit på ökningen – konsumtionen av fågel ökade under förra året till 23,1 kilo per person, från 21,8 kilo per person under 2020. Griskött är fortfarande det som äts mest, trots att det minskat an aning varje år sedan 2013, rapporterar Food Supply.