Köttproducenter får miljardstöd

Nr 9/2018

För att det ska finnas kvar svenska djur efter sommarens extrema torka och för att det svenska köttet fortfarande ska vara konkurrenskraftigt har regeringen beslutat om ett krisstöd till producenterna på drygt 1,2 miljarder kronor.
Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen som är ett branschföretag som ägs av de största svenska slakterierna, är positiv till rege-ringens initiativ:
– När fodret inte räcker så leder det till extra kostnader då producenten tvingas köpa in foder till betydligt högre pris än normalt.
Svenska Köttföretagen har ägnat mycket kraft åt rådgivning till gårdarna för att de ska hitta nya och bra foderlösningar så att man kan undvika att slakta ut djur som det inte finns avsättning för på marknaden.

Därför välkomnar han det gemensamma upprop som restaurangbranschen gjorde för det svenska köttet. Det görs även viktiga insatser i handeln och han hoppas att allt fler kommuner och landsting ska ta sitt ansvar och kraftigt öka andelen svenskt kött i sina inköp.
– Något som borde vara en i högsta grad rimlig förväntning, säger han.

• Vad händer om slaktvolymerna ökar på grund av brist på eget foder?
– Utbud och efterfrågan styr prisbilden. Vi jobbar varje dag med att efterfrågan på svenskt kött skall öka. Årets torka är en yttre effekt som skadat branschen på både kort och lång sikt. Vi gör nu vad vi kan för att lindra effekterna av den.
Om inte gårdarna får ersättning för låga skördar och kraftigt ökade foderkostnader kommer delar av produktionen att stänga. Det kan längre fram leda till en brist på svenskt kött, vilket kommer att slå mot slakterierna och sysselsättningen inom hela produktionskedjan.

• Hur tänker du kring beredskapen för sådana här extrema händelser?
– Först skulle jag vilja säga att torkan har lett till det goda att vi fått en öppen debatt om vår livsmedelsförsörjning. Det är lätt att glömma att vi är sårbara och detta är en tydlig signal på att vi måste vara rädda om det vi har, säger Hans Agné och fortsätter:
– Det är alltid svårt att hantera onormala situationer som vi haft med långvarig torka och större bränder.
Att LRF i ett tidigt skede tog initiativ till att koordinera ett samarbete mellan näringen och myndigheterna var värdefullt, tycker han.
– Det har lett till en bra samverkan och att snabba viktiga åtgärder kunnat sättas in i tid.