Krav på skriftliga rutiner efter olycka

Nr 1/2021

En olycka med en förpackningsmaskin förra våren har lett till att Arbetsmiljöverket ställt krav på Nya Piteortens Chark att ta fram skriftliga instruktioner för arbeten där det finns allvarliga risker samt bättre rutiner för introduktion av nyanställda.
Olyckan inträffade när en operatör stod vid en vacmaskin och paketerade palt. Han skulle mata fram mer plast i maskinen, böjde sig ner och sträckte in högerhanden i maskinen som fortfarande var i gång. Kniven gick då ner och klippte av en bit av pekfingret.
Efter inspektion på arbetsstället konstaterade Arbetsmiljöverket att bolagets rutiner för introduktion av nyanställda var otillräckliga. Verket krävde därför att man ska ta fram skriftliga rutiner som beskriver hur man ger introduktion i arbetet till arbetstagare som är nyanställda, vikarierar, har fått nya arbetsuppgifter eller återkommer efter en längre frånvaro.