Kronfågel drabbat av campylobakter

Nr 1/2022

Återfall. Kronfågel i Valla, mellan Flen och Katrineholm, har återigen drabbats av campylobaktsmitta. Enligt bolagets tillbudsrapport till
Arbetsmiljöverket i början av november har en av bolagets operatörer blivit smittad.