Kvarts miljon i vite hotar bageri

Nr 10/2020

Mormors Bageri i Lund har fått ett nytt vitesföreläggande med krav på arbetsmiljöförbättringar. Föreläggandet är denna gång förenat med vite på en kvarts miljon kronor.
Arbetsmiljöverket har alltsedan en inspektion i februari 2018 ställt krav på att bageriet ska åtgärda en rad brister i fråga om det systematiska arbetsmiljöarbetet. I januari 2019 fick bolaget ett första vitesföreläggande, i februari i år ännu ett föreläggande. Dessa har varit förenade med vite på 100 000 respektive 150 000 kronor. Men det har inte hjälpt, betydande brister kvarstår konstaterar Arbetsmiljöverket och nu höjer verket så att säga insatsen, till 250 000 kronor. Mormors Bageri har tiden fram till 17 november på sig för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.