Lågt intresse för arbetsmiljö

Nr 7-8/2018

Inga av de tillfrågade livsmedelsföretagen vill delta i ett projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön trots att många anställda i branschen tvingas sjukskriva sig på grund av arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Prevent har skjutit till 3,55 miljoner kronor till ett delprojekt som ingår i satsningen Livslyftet. Men trots att pengar och behov finns att förbättra arbetsmiljön inom branschen så har inget företag velat delta.
– Det är verkligen synd. Det här handlar om en långsiktig investering. Företagen har allt att vinna på att delta utifrån vad forskningen säger om hur vi mår och det säkerhetstänk som gäller på jobbet, säger Lena Persson, central ombudsman på Livs och ansvarig för arbetsmiljöfrågor.
Livslyftet, som omfattar sex delprojekt, är en gemensam satsning från Livsmedelsföretagen, Prevent, Unionen och Livs och är inspirerat av det nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet inom tillverkningsindustrin.
Innan beslut fattades om att starta detta delprojekt så gjordes en förstudie 2016 utifrån att parterna ville komma tillrätta med att olycks- och sjukfrånvarostatistiken var mycket hög inom slakt, styck, chark och matfågel.

Fem företag valdes ut att delta: HK Scan, KLS Ugglarps, Skövde Slakteri, Guldfågel och Kronfågel. Planen var att titta på allt som hade med arbetsmiljö att göra, även psykosociala problem. Tillsammans skulle deltagarna ringa in problemen och komma med lösningar. Efter att de deltagit i förstudien blev de fem företagen erbjudna att delta i en fortsättning.
– De har alla tackat nej till att delta vilket vi i styrgruppen förundrats över. De har angett olika skäl, som brist på ekonomiska resurser och brist på personella resurser. Samtidigt är det tydligt att de representerar branscher med stora arbetsmiljöproblem, säger Lena Persson.
Hon har svårt att förstå hur företagen resonerar och tycker att de borde se fördelarna även om det kostar en slant och kräver personella resurser. Inte minst med tanke på den enkätundersökning som de genomförde som visade att 70 procent av de anställda räknar med att de ska skada sig på jobbet.
– Det är inte så att vi har världens bästa vinstmarginal i våra branscher och det ska vi vara ödmjuka inför. Samtidigt tror jag att företagen skulle tjäna ekonomiskt på att personalen trivs och känner sig delaktiga vilket de gör om sjukskrivningarna minskar och företaget får en gemensam syn på tillvaron.

Hon tror att en hake kan vara att det krävs total öppenhet av de som deltar i projektet och att det är ett krav att den lokala fackliga organisationen är delaktig, att det finns representanter med från både Livs och Unionen.
– Det är öppna böcker som gäller. Det är hela företaget som ska belysas inte bara produktion utan även tjänstemannasidan omfattas.
Samtidigt upprörs hon över att företagen inte ser fördelen med denna samverkan.
– Personligen tror jag att det är ett vinnande koncept.
Hon har inte gett upp hoppet att få livsmedelsföretag intresserade av att delta och då framför allt företag som brottas med arbetsmiljöproblem. Till hösten kommer styrgruppen gå ut med riktad information till samtliga företag i branschen.
– Det räcker med att tre företag tackar ja till att delta. Men de måste vara medlemmar i Livsmedelsföretagen och tillräckligt stora, gärna ingå i en koncern, för att projektet ska kunna fungera som det är tänkt, säger Lena Persson och fortsätter:
– Jag utgår från att det finns företag som förstår att det här är bra. Det finns ju pengar, det finns ju saker att göra och en massa människor är i startgroparna för att hjälpa oss.