Lek med truck slutade med sjukskrivning

Nr 12/2019

En lek, eller ”på skoj-övning”, med truck på Arlas mejeri i Gävle slutade med en klämd tumme, operation och sjukskrivning. Tre anställda var inblandade i händelsen. Av någon anledning står en av dem på en trucks pallgafflar. En av de andra lyfte då pallgafflarna en liten bit. Den tredje drev på för att pallgafflarna på skoj skulle höjas ytterligare.
Den som stod på gafflarna protesterade och den som från början höjt gafflarna ville inte fortsätta och gick därifrån. Den som ville skoja såg emellertid ingen anledning till att avbryta utan höjde gafflarna till maxnivå varvid personen på gafflarna fick en tumme i kläm. ”Humoristen” körde den skadade till akuten på Gävle sjukhus, där operation vidtog.
Olyckan anmäldes till Arbetsmiljöverket. I anmälan konstateras att det är oklart om det blir några framtida men.