Livs flyttar kongressen

Livs 22:a ordinarie kongress flyttas till den 22-26 oktober och till Conventum i Örebro. Det fattade Livs förbundsstyrelse beslut om den 26 januari.

– På grund av rådande pandemi ser vi inte att det kommer att vara möjligt att genomföra en fysisk kongress den 27-31 maj som vi tidigare fattat beslut om, förklarar Solweig Larsson, Livs 3:e ordförande och ansvarig för organisationsfrågor.
Genom att senarelägga kongressen till hösten så hoppas hon att läget ska ha förändrats till det bättre genom vaccineringen som nu pågår. Det är en förutsättning för att kunna samla över 300 personer.
– Målsättningen är att kunna träffas fysiskt. Det blir ett helt annat samtal än om vi skulle genomföra en digital kongress.
Nomineringar inför val på kommande kongress kommer ske som planerat på nomineringsmöten i samband med verksamhetsträffarna den 16 och 17 mars. Även tiden vad gäller fullmakter för kongressombud är densamma som tidigare, de ska vara förbundet tillhanda senast den 18 mars.

Handlingarna inför kongressen kommer att skickas ut som tidigare planerats, det vill säga i april. Det gäller alla handlingar, såväl rapporter som de motioner som inkommit innan den 27 oktober 2020.
Som en konsekvens av att kongressen senareläggs kommer mandatperioden förlängas till den 26 oktober 2021 för förbundsledning, förbundsstyrelse, förbundsmöte, revisorer och valberedning.