Livs framtidsprogram lyfter klimatfrågorna

Nr 9/2021

Storskalig produktion är ofta det bästa alternativet ur miljö-synpunkt, anser Livs i sitt framtidsprogram som läggs fram till kongressen.
En vanlig åsikt är att stordrift och långa transporter i allmänhet påverkar klimatet negativt, men det är en föreställning som förbundet ifrågasätter.
När det gäller transporter är det valet av transportmedel som är det viktiga; hellre båt och tåg än flyg, hellre stora lastbilar än små. Väl fyllda lastrum och väl anpassade förpackningar är avgörande faktorer ur klimatsynpunkt, står det i rapporten.

Nya modeller med webbhandel och direktdistribution av livsmedel till konsumenterna lyfts fram som något positivt. Det är klimatsmart och mycket bättre än att på egen hand ta bilen till butiken.

Frågan om hur vi ska producera och konsumera maten är angelägen fråga för hela samhället eftersom mer än en fjärdedel av växthuseffekten har sitt ursprung i matproduktionen.
Trots att slakt- och chark är det avtalsområde där flest medlemmar jobbar tycker Livs att det måste till en sundare köttproduktion och ett bättre köttätande, där konsumenterna i högre grad väljer kött från betande djur och vilt istället för kött som ut-fodrats med kraftfoder.
Förbundet är positiv till ny teknik, där kött produceras i bioreaktorer istället för på bondgården och i slakt-eriet.
Livs deltog som en rådgivande part när den svenska livsmedelsstrategin togs fram. Målet med den är att öka den svenska livsmedelsproduktionen och öka självförsörjningsgraden som i dag är 50 procent. Därtill kommer exporten som också ska ökas men som förblivit ett sorgebarn.

Mellan åren 1985 och 2011 försvann mer än vart fjärde jobb inom livsmedelsindustrin. Utvecklingen har därefter stabiliserats och under de senaste åren har den börjat öka så smått. Men det är de riktigt små företagen som ökar, ofta utan egna anställda, vilket inte är det optimala ur fackförbundets synpunkt.
Samtidigt pågår en strukturomvandling som gör att det blir färre och större produktionsenheter. Det innebär att antalet anställda i många stora företag minskar, men det innebär också att det skapas förutsättningar för mer avancerade jobb med bättre arbetsmiljö i de företag som finns kvar. Med andra ord skapas det ett större löneutrymme, vilket förbundet ställer krav på.

Till problemen hör dagligvaruhandelns hårda prispress på livsmedels-företagen. Dagligvaruhandeln domineras av Ica, Coop och Axfood som har närmare 80 procent av marknaden. Det ger dem en obalanserad marknadsmakt. Handelns egna märkes-varor, EMV, fungerar i detta sammanhang som ett instrument för att pressa leverantörernas marginaler.
Som något positivt konstateras i rapporten att det idag finns ett nationellt forskningsprogram för livsmedel och att det sker intressanta saker inom cirkulär matproduktionen bland annat inom sjömat.