Livs gick med plus 2019

Nr 6/2020

2019 var ett bra år vad beträffar Livs ekonomi. Det var inga kostnader som drog iväg, tvärtom så gick förbundet med plus. Men den negativa medlemsutvecklingen fortsatte, även om det fanns ljusglimtar.
Det som sticker ut är att den fackliga verksamheten landade på plus 12,5 miljoner vilket inte är speciellt vanligt.
– Det hänger ihop med att våra pensionskostnader gick med plus vilket jag inte minns att jag varit med om tidigare, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.
Förbundet gör varje år en uppskattning av kostnaderna för pensionsåtagandena. Det är inte helt lätt då det handlar om hur börsen går.
– För 2019 hade vi beräknat pensionskostnaderna till cirka 17 miljoner, istället landade de på plus 4,7 miljoner.
Inte heller förbundets kostnad för inkomstförsäkringen drog iväg. Det har att göra med att arbetslösheten legat still.
– Sedan får vi se i år hur det blir. Vi vet redan nu att arbetslösheten ökar.

De 40 miljoner som kongressen beslöt att satsa på organisering och demokrati under kongressperioden, Plan 2021, ska tas från kapitalet men det behövde inte göras förra året, pengarna räckte ändå.
Trots denna satsning så har medlemsutvecklingen varit negativ även under 2019. Faktum är att antalet medlemmar minskat länge. En liten ljusning tycker sig ändå Eva Guovelin se.
– Vi kan se att det planat ut lite. Vi hade flera månader under 2019 då vi ökade medlemsantalet. Det var inte en brant nedförsbacke, den går lite upp och ner, men på totalen tappade vi ändå 500 medlemmar. Det är en utmaning och det är oroande.

Innevarande år är det svårt att uttala sig om, konstaterar Eva Guovelin. Men helt klart så slår coronapandemin även mot livsmedelsindustrin och drabbar många medlemmar negativt.
– Det är en annorlunda situation som vi befinner oss i. Vissa delar av livsmedelsindustrin har det tufft medan andra går bra.
Hon välkomnar att självförsörjningsgraden hamnat i fokus under krisen och att livsmedelsarbetaren erkänts som samhällsviktig funktion.
– Någonstans har alla tagit maten för given och statusen på livsmedelsjobben har inte varit den högsta. Det är bra att det blir ändring på det.
Flera förbund märker nu av ett ökat inflöde av medlemmar, även Livs.
– Det är bra och de är jättevälkomna. Nu gäller det för oss att svara upp mot de förväntningar som medlemmarna har på sin fackförening.
En fråga som hon vet är viktig är medlemsavgiften som många upplever som hög. Därför görs nu en översyn av avgiftssystemet.
– Inför kongressen tillsätter vi en avgiftsgrupp. Om det leder fram till en förändring av avgiftssystemet vet vi inte i nuläget.
Inriktningen, berättar hon, är att hitta ett system där inte alla efter en tid hamnar i högsta klassen.
– För då har förbundet per definition bara en avgift och det vill vi inte. Vi vill ha en spridning och en vettig spridning utifrån den inkomst man har.
Inriktningen från förbundets sida är definitivt inte att höja avgiften utan den ska hållas på en så låg nivå som det bara går, understryker Eva Guovelin.
– Det ska inte vara för dyrt. Alla ska ha råd att vara med.