Livs hoppas på ”fysisk” kongress

Nr 4/2021

På grund av Coronapandemin har Livs förbundsstyrelse beslutat att flytta fram förbundets kongress till den 22–26 oktober.
– Vi hoppas verkligen att det blir möjligt att hålla en fysisk kongress på Conventum i Örebro i höst, säger Solweig Larsson, tredje ordförande.

Att planera för att samla runt 300 personer på samma ställe under fem dagar kan vara riskfyllt när ingen vet hur det kommer att se ut med smittspridning och restriktioner till hösten.
Förbundsledningen kommer därför under våren också att lägga upp en plan för hur kongressen ska kunna genomföras digitalt.
– Att kunna träffas på plats skapar naturligtvis bättre förutsättningar för riktigt bra diskussioner. För oss är det viktigt att det blir en kongress där alla känner att de är delaktiga i besluten och får en känsla av samhörighet – en kongress där så många samla ger ju en kick, en gemenskap och en känsla av att vi verkar mot samma mål. Och att skapa det digitalt är en stor utmaning, säger Solweig Larsson.

Förbundets strategi för framtiden är en annan sak som påverkas av osäkerheten kring pandemin.
Under de senaste två kongresserna har det genomförts grupparbeten där ombuden under kongressdagarna aktivt har jobbat med att ta fram viktiga mål och vad förbundet ska fokusera på.
Eftersom det är osäkert om det går att genomföra har förbundsstyrelsen istället tagit fram ett framtidsprogram som kommer att läggas fram till kongressen.
– Framtidsprogrammet belyser olika delar av förbundets verksamhet. Det gäller vad som är viktigt för Livs sett till det som sker i omvärlden, frågan om hur livsmedelsarbetarnas status ska lyftas, vikten av lönesystem och bra arbetsmiljö men även hur den interna organisationen ska fungera på bästa sätt, vikten av att rekrytera medlemmar och stärka de förtroendevalda, förklarar Solweig Larsson.

En konsekvens av att kongressen nu senareläggs är att mandatperioden för förbundsledning, förbundsstyrelse, förbundsmöte, revisorer och valberedning är förlängd till den 26 oktober 2021.
Niclas Carron