Livs ledning omvald

Livs arbetsutskott som utgörs av Eva Guovelin, förbundsordförande, Jolan Wennberg, andre ordförande och Solweig Larsson, tredje ordförande, fick fortsatt förtroende av kongressen.

Till förbundsstyrelsens ledamöter valdes:

Stefan Hortlund, Polarbröd, Älvsbyn

Stefan Hall, Orkla Food, Kumla

Mattias Axelsson, HK Scan, Linköping

Tina Räisänen, Arla Food, Kallhäll

Lena O Jenemark, Dafgård, Källby

Leif Börjesson, Källbergs, Töreboda

Robert Buhre, Kiviks Musteri, Kivik

Gabriella Forbah, HK Scan, Kristianstad

Relaterade artiklar