Livs medlemmar röstade för S-styre

Nr 1/2019

Om Livs medlemmar hade fått bestämma så hade Sverige haft en rödgrön regering, 63,1 procent röstade på Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP). Och hade Livs kvinnor fått bestämma så hade S kunnat bilda majoritetsregering. 61,5 procent röstade på partiet.

Det framgår av den eftervalsundersökning som Livs låtit göra.
– Det känns väldigt bra. Det visar att en majoritet av våra medlemmar är medvetna om politikens betydelse i deras vardag. De har förstått var skiljelinjerna går, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.
Att Livs kvinnor i så hög grad lagt sin röst på S tycker hon är ganska logiskt.
– Jag tror att kvinnor i högre grad drabbas av ojämlikhet. Därför blir trygghetsfrågorna viktigare för kvinnor. Det är i grunden inte så konstigt.
Eva Guovelin konstaterar också att resultatet visar att det finns ett starkt stöd bland medlemmarna för den facklig-politiska samverkan som bedrivs med S.

Men samtidigt som det finns ett starkt stöd för Socialdemokraterna, 49,8 procent, så visar eftervalsundersökningen att många medlemmar i Livs röstat på Sverigedemokraterna, SD, 20,9 procent av medlemmarna lade sin röst på SD.
– Det är oroväckande. Jag tror att det har att göra med missnöjet med den nyliberala politik som tidigare förts. Det är en politik som fått den här typen av partier att frodas. Bästa motmedlet är ökad jämlikhet inte mer ojämlikhet, säger Eva Guovelin.
Bland Livs förtroendevalda har S ett starkt stöd, 67,2 procent lade sin röst på detta parti vilket kanske inte är så uppseendeväckande. Det är där-emot att 16,3 procent av de förtroendevalda lade sin röst på SD.
– Det är jag förvånad över. Jag tror inte att de fullt ut är medvetna om vad SD står för när det gäller frågor som är viktiga för oss som fackförbund.

Ett konkret exempel, som Eva Guovelin ger, är den borgerliga budgetmotion som SD nyligen varit med om att rösta igenom i riksdagen.
– Det kommer att leda till en rad försämringar på områden som är viktiga för våra medlemmar. Bland annat innebär det att avdragsrätten för fackavgiften försvinner, att det blir mindre pengar till insatser på arbetsmiljöområdet och mindre pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger hon och fortsätter:
– Det är klassisk löntagarfientlig politik. Dessutom var SD med och stödde stora skattesänkningar för de som redan har mest.
Ett annat orosmoln som framkommer av eftervalsundersökningen är att yngre medlemmar (18–32 år) i högre utsträckning röstat på allianspartierna, 30 procent lade sin röst på dessa partier.
– Det måste vi ta till oss och göra något åt. Vi måste fortsätta att satsa på skolinformation och vi måste bli bättre på att organisera de som är yngre.

Samma dag som denna intervju görs, den 14 december, så har riksdagen röstat nej till att låta Stefan Löfven (S) bilda regering. Talmannen meddelar att han kommer att förbereda för extraval. Eva Guovelin är bekymrad över att det hittills inte gått att få till en regering med stöd över blockgränserna.
– För Sverige och för jobben, för industrin och i synnerhet för livsmedels-
industrin, är det viktigt att vi får en regering på plats. Det osäkra läget vi befinner oss i är inte alls bra, ju längre denna process drar ut på tiden desto sämre är det.
Fotnot: Novus har gjort eftervalsundersökningen som bygger på frågor till Livspanelen som består av cirka 2 000 medlemmar. När det gäller valet 2018 har 878 medlemmar svarat och av dem har 799 röstat vilket ger ett valdeltagande på 91 procent.