Livs om Las-uppgörelsen

Nr 1/2020

– Vi håller på och analyserar det nya läget efter att IF Metall och Kommunal sagt ja till uppgörelsen om trygghet och omställning för att se hur det påverkar våra medlemmar. Det är där vi befinner oss idag, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

Det var i mitten av oktober som en enig LO-styrelse sade nej till Svenskt Näringslivs slutbud. PTK valde dock att säga ja vilket fick långtgående konsekvenser, inte minst då så väl Kommunal och IF Metall i början av december meddelade att de anslutit sig till partsöverenskommelsen om Las.
– Kommunal och IF Metall är fria som förbund att göra som de vill. De gör saker som de bedömer är bra för deras medlemmar, det är grunden. Sedan är det klart att de kunde ha hanterat frågan på ett annat sätt gentemot övriga förbund, säger Eva Guovelin.

I och med att de största LO-förbunden valt att hoppa på överenskommelsen så blir det ett nytt läge.
– Problemen som våra medlemmar har är lika viktiga att lösa i dag som när vi initierade förhandlingarna om trygghet och omställning 2017. Det vi nu måste förhålla oss till är hur vi ska kunna påverka och förbättra för våra medlemmar under rådande omständigheter, säger Eva Guovelin.
Det som hittills sagts är att regeringen vill utgå från partsöverenskommelsen istället för den kritiserade Toijer-utredningen. I dagsläget är det oklart vad detta innebär.
– Vi måste noga analysera den nya situation som uppstått. Det gäller både frågor som direkt påverkar och är viktiga för våra medlemmar men det gäller också vårt samarbete inom Facken inom industrin. Även den delen vill vi ta med när vi analyserar det nya läget, säger Eva Guovelin.

Det som just nu inte är klarlagt är vad som kommer att hända med frågor kopplade till Trygghetsfonden TSL som LO och förbunden äger gemensamt. Det är heller inte klarlagt vad som kommer att hända med Las, kommer överenskommelsen att ligga till grund för förändringar eller kommer andra prioriteringar göras. En annan fråga gäller förändringarna av studiestödet om det kommer att omfatta hela arbetsmarknaden.

Någon brådska har inte Livs vad gäller analysen. Den får ta tid. När det gäller inflytande framåt så sätter Eva Guovelin sitt hopp till LO.
– Jag hoppas att LO även fortsatt kan spela en roll i sammanhanget. Det är viktigt att försöka påverka så att resultatet blir så bra som möjligt för våra medlemmar.
Eva Guovelin tillstår samtidigt att allt inte är dåligt i överenskommelsen om Las, hit hör satsningen på kompetensutveckling som lovordats av bland annat IF Metall.
– Ja, överenskommelsen innehåller en del godbitar som jag vet skulle vara bra för våra medlemmar, men de fanns med redan i Svenskt Näringslivs slutbud som vi sa nej till. Inga stora förändringar har dessvärre skett i de delar som vi upplevde vägde över för ett nej.