Livs ordförande röt till om ökade klyftor

Nr 3/2020

– Vi har inte haft ingången att krossa januariavtalet. Det är 73 punkter och alla är inte skräp sett ur ett LO-perspektiv. Sedan innehåller avtalet punkter som vi absolut inte vill ha som punkt 20 om Las, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.
I februari skrev hon tillsammans med LO:s styrelse en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken Socialdemokraterna måste sätta jämlikheten före januariavtalet.
– Det var tidningens rubrik, inte vår, betonar Eva Guovelin.
Det hon och övriga undertecknare av debattartikeln ville uttrycka var sin starka oro för samhällsutvecklingen. LO har gjort en jämlikhetsutredning som synliggör hur ojämlikheten ökar. Rapporten om makteliten och lönerna visar hur de allra rikaste drar ifrån.
– Vi tycker inte att regeringen och politiken ser LO-förbundens medlemmars vardag.
Opinionsläget svänger på ett oroväckande sätt. Sverigedemokraterna växer generellt, också i LO-leden.
– Även om vi inte gjort någon egen undersökning just nu så kan jag tänka mig att det har skett förflyttningar också hos oss. Vår bedömning är att det hänger ihop med hur människor upplever samhällsutvecklingen.

Fem punkter som den socialdemokratiskt ledda regeringen måste ha mer fokus på listas i artikeln. Första punkten är pensionerna, dessa måste höjas rejält för vanligt folk. Andra punkten är systemet med arbetskraftsinvandringen som måste göras om. Den tredje rör arbetsmarknaden och där skriver LO-styrelsen:
”Låt oss vara tydliga: vi kommer aldrig att acceptera att en socialdemokratiskt ledd regering driver igenom försämringar i arbetsrätten eller sjukförsäkringen.”
– Det är ett sätt för oss att göra tydligt att det inte är bra att förhandla under tidspress och under hot om lagstiftning, det är skit. Är det så att man inte låter oss sköta den här frågan utan det går så långt att man lägger ett förslag till Sveriges riksdag vore det otroligt olyckligt.

Livs är ett förbund som håller fast vid och betonar betydelsen av facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna.
– Men denna samverkan har vi inte för partiets skull utan det är för att våra medlemmar behöver en god socialdemokrati, våra medlemmar tjänar på det och då måste partiet leverera socialdemokratisk politik. Så är det även om det är ett nytt parlamentariskt läge. Det är inte konstigare än så.

Om inte Livs medlemmar ser att det sker förbättringar för dem under en socialdemokratiskt ledd regering, ja, då blir det besvikelse och frustration. De måste känna att Socialdemokraterna faktiskt är ett arbetarparti, vilket de kanske inte gör idag, förklarar Eva Guovelin.
– Det är den blåslampan som LO-förbunden och LO-styrelsen vill vara. Det måste vara tydligt att det finns en politik för att minska klyftorna i vårt samhälle.

Fjärde punkten i debattartikeln handlar om välfärden och en trygg sjukförsäkring. LO-förbundens medlemmar måste kunna lita på att elever i skolan får undervisning av högsta kvalitet, att sjukvården ger snabb och korrekt vård och behandling samt att barn- och äldreomsorgen är trygg och tillgänglig för alla.
Sista – och femte punkten – tar upp behovet av mer pengar till kommuner och regioner och en rättvis beskattning. Resurserna till välfärden måste öka rejält.
Om inte januariavtalet hade träffats hade det inte blivit en socialdemokratiskt ledd regering, utan det hade blivit en annan regering.
– Man behöver inte vara Einstein för att förstå att en sådan regering inte skulle sätta våra medlemmar i första rummet och det är klart att en sådan regering skulle vi inte vilja ha. Men någonstans finns en gräns för vad man kan göra och fortfarande kalla sig socialdemokrat. Det är min uppfattning.