Livs ska välja ny förbundsordförande

Nr 5/2016

Det är ett år kvar tills det är dags för Livs nästa kongress som kommer att hållas i Malmö 4 till 8 maj. Då kommer en ny förbundsordförande att väljas.

Redan nu står det nämligen klart att nuvarande förbundsordförande Hans-Olof Nilsson inte kommer att ställa upp för omval. Han har beviljats pension av förbundsstyrelsen från och med den 1 augusti 2017. Detsamma gäller Livs andre ordförande Gerald Lindberg. Båda har haft sina poster sedan de valdes på kongressen i Göteborg 2005.
I stadgarna står att läsa att ordinarie kongress väljer ordförande, andre ordförande och tredje ordförande, övriga ledamöter av förbundsstyrelsen samt suppleanter till förbundsstyrelsen, ledamöter till förbundsmötet samt suppleanter till förbundsmötet och revisorer samt suppleanter för dessa. Det står också att det är regionerna som genomför nomineringsmöten (hålls i samband med verksamhetsträffarna) och lämnar förslag för val som ska genomföras på kongressen. Datum för dessa möten får Mål & Medel återkomma med.

Förr valdes en valberedning på kongressen vars uppdrag gick ut när kongressen avslutades. Den ordning som nu gäller, enligt stadgarna, är att en valberedning väljs av kongressen för hela kongressperioden. Valberedningens uppgift är att förbereda de val som ska genomföras på kongressen. Valberedningen ska bestå av fem ledamöter ur förbundsmötet; en ledamot från varje region. En av ledamöterna väljs till sammankallande. Det är den ordning som gäller sedan den nya organisationen klubbades på kongressen i Umeå 2009.
– Jag valdes till sammankallande i valberedningen på kongressen i Umeå. Det här att välja en valberedning för hela kongressperioden var något helt nytt och vi fick jobba fram egna rutiner, berättar Björn Larsson, som även kom att utses till sammankallande i valberedningen som valdes på kongressen i Linköping 2013.
Björn Larsson har nu lämnat sitt uppdrag i valberedningen efter det att hans arbetsplats lagts ner och han fått nytt jobb som innebär att han bytt förbund. Han är ändå den som har mest erfarenhet av hur valberedningen jobbar i den nya organisationen.
– Det är en ansvarsfull uppgift att ta fram förslag på de som ska väljas på kongressen. Det är mycket att tänka på och det är mycket arbete som läggs ner som inte syns. Det valberedningen gör är att den hör sig för och tar in synpunkter för att få till så bra nomineringar som möjligt.
Han passar på att uppmana klubbar och enskilda medlemmar att ta fram bra kandidater till de olika uppdragen och skicka in nomineringar.

Sedan valberedningen valdes på förra kongressen har flera ledamöter av olika skäl lämnat sina uppdrag. De ordinarie ledamöterna i valberedningen inför kongressen 2017 är idag: Johan Larsson från Region Norr (sammankallande), Reza Ahmadzadeh från Region Öst, Eva Palmkvist från Region Mitt, Urban Jernberg från Region Väst och Roland Carlsson från Region Syd.

Relaterade artiklar