Livs stämmer Carlsberg

Nr 2/2020

Livs har stämt Carlsberg inför Arbetsdomstolen (AD) för att företaget inte kallade till förhandling när chaufförernas arbetsuppgifter förändrades. Inte heller gjordes någon risk- och konsekvensanalys.
Det handlar om arbetet med ölfat som levereras till restauranger. Dessa fat är antingen av stål eller av plast. De senare, plastfaten, har efter att de tömts inte tidigare tagits tillbaka av chaufförerna utan kunden har fått ta hand om dem själva på annat sätt.
I slutet av mars förra året beslutade Carlsberg att man börjar att återta dessa tomma plastfat. Det berörde vid den tidpunkten 120 chaufförer och innebar enligt Livs ett nytt sätt att arbeta.
De gamla stålfaten staplades och kördes på pirra av chaufförerna. Det görs på ett bra och säkert sätt.
– Plastfaten ska pressas ihop i plastsäckar som antingen måste slängas upp på ryggen eller bäras ut för hand, förklarar Jörgen Nyberg, central ombudsman på Livs.

Beslutet att återta de nya plastfaten togs av företaget utan att informera klubben och utan att någon konsekvens- och riskanalys gjordes.
– Företaget menar att det inte behövde göras, eftersom det är frågan om ett arbete som chaufförerna redan gjorde, att köra ut och ta hem fat, men det håller klubben inte med om, säger Jörgen Nyberg och fortsätter:
– Plastfaten är inte stapelbara utan trycks ihop i en plastsäck. Utköraren vet inte vad som finns i dessa säckar som ska slängas upp på axeln eller bäras. Det finns en risk för skärskador.
– Det finnas också problem med läckande säckar. Hygienproblem kan
uppstå och det finns risk för konfrontation mellan chaufför och kund om vad säckarna innehåller. Utrymmet i lastbilen är begränsat och det är möjligt att chauffören vid ett och samma tillfälle kan ta med sig alla säckar.

Livs kräver ett skadestånd på 100 000 kronor för brott mot Livsmedels-
avtalets bilaga B (arbetsmiljö) och brott mot det koncernfackliga avtalet.
Vid Mål & Medels pressläggning hade Carlsberg inte inkommit med något svar till AD om hur man ställer sig till stämningen.