Livs står fast vid lönekrav

Nr 10/2020

Den 1 oktober drar avtalsrörelsen igång igen. Facken inom industrin, däribland Livs, har varit tydliga med att de står fast vid lönekravet på 3 procent från den 1 april.
Det är en avtalsrörelse som skiljer sig från tidigare. Det har aldrig hänt att den pausats på det sätt som gjordes i våras på grund av pandemin.
För Facken inom industrin gäller att de opartiska ordförandena – Opo – kommer att leda förhandlingarna i oktober som är månaden innan avtalen löper ut.
Avtalsdelegationen för Livsmedels-avtalet kommer att inkallas till ett första möte den 2 oktober, men det kommer inte vara fysiskt. Mötet kommer handla om att stämma av läget. Kraven som överlämnades i december är de som gäller. Det berättade Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige, i förra numret av Mål & Medel.

Det som Facken inom industrin fokuserar på är att sluta de första löneavtalen och sätta det så kallade märket för löneökningar på hela den svenska arbetsmarknaden. Reallöneökningar är målet för att öka efterfrågan i ekonomin. Det framgår av en debattartikel i Svenska Dagbladet som samtliga ordföranden skrivit under.
Nyligen kom också Facken inom industrin med rapporten Löner inom industrin 2019. Den visar att reallöneökningarna under 2019 låg på 0,8 procent. Det är lägre än sett över hela perioden 2000–2019 då reallönerna i genomsnitt ökat med 1,7 procent.
Lönerapporten visar också att de livsmedelsarbetare som omfattades av livsmedelsavtalet 2019 har en medellön på 26 900 kronor vilket gör att de ligger bland de som tjänar minst av industriarbetarna, bara de inom tvättindustrin (med en medellön på 24 300 kronor) ligger lägre. Med andra ord så har det inte avspeglat sig i lönekuvertet att livsmedelsarbetarna har en samhällsviktig funktion, vilket blivit tydligt under pandemin.

Det finns trots allt ljusglimtar. Enligt LO-ekonomernas senaste prognos, som presenterades i mitten av september, så är botten passerad och blev ungefär så djup som befarats. Återhämtningen har inletts och kan bli något snabbare än vad ekonomerna förutspått. De mätningar som gjorts av företagens syn på nuläget och den närmaste tiden visar på ett skifte mot mer positiva förväntningar, även om det är från en mycket låg nivå.
malin klingzell-brulin

Relaterade artiklar