Valberedningen föreslår Jolan och Fredrik i AU

Nr 4/2017

Valet av Livs andre och tredje ordförande ser ut att bli spännande på kongressen i maj. I nuläget finns det fyra nominerade. Av dessa har valberedningen föreslagit Jolan Wennberg som andre och Fredrik Ståhle som tredje ordförande.

Utöver valberedningens förslag finns Anders Hernborg som övrig nominerad till andre ordförande och Solweig Larsson som övrig nominerad till tredje ordförande.
I februari ägnade valberedningen en vecka åt att intervjua de nominerade, som från början var fem till antalet, och det förslag som man landade i är tydligt vad det gäller fördelningen av ansvarsområden, även om det är arbetsutskottet självt som fördelar dessa efter godkännande av förbundsstyrelsen.
– Jag tycker att valberedningen har tänkt rätt och varit modig, även om det kanske varit till min nackdel, säger Anders Hernborg.

Så vilka är dessa personer?
Valberedningens förslag till andre ordförande är Jolan Wennberg, 47 år, och förbundsombudsman sedan 2016. Han var tidigare lokalombudsman i region Öst.
Jolan Wennberg började på Konsum Chark på Södermalm i Stockholm i april 1988. En månad senare gick han med i facket, för så var det, inom kooperationen var alla med.
Han gick utbildning till styckare på charkfabriken, blev huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud, förutom vice klubbordförande.
Efter att charkfabriken lades ner gjorde han olika saker, men fortsatte som regionalt skyddsombud, och hade uppdrag i avdelningen.
Han läste in gymnasiekompetens på Komvux, jobbade politiskt för LO-distriktet med olika projekt, bland annat hade han ansvar för valrörelsen 2002. Efter riksdagsvalet uppmanades han att söka jobb som lokalombudsman i Stockholm, fick det 2002 och gick Livs ombudsmannautbildning.
Som central ombudsman jobbar han med koncernfacken, facklig-politisk samordning, ansvarar för ett par avtalsområden samt leder förbundets konfliktkommitté.
– Det här med avtalstecknande är det jag brinner för. Vi gav oss sjutton på att teckna kollektivavtal i avdelningen. Det var rejält jobbigt ibland. Tre gånger har jag blivit mordhotad. Tyvärr är det en verklighet som många av oss delar.

Förra året ledde Jolan Wennberg en långvarig och uppmärksammad blockad för kollektivavtal på ett bageri i Västerhaninge.
– Om vi inte lyckas teckna avtal riskerar vi att slå undan benen på vår bransch, för då finns ingen lägsta nivå. Det är vår uppgift att se till att det finns kollektivavtal, så att bra arbetsgivare inte behöver konkurrera med företag som betalar under avtalet. Det är också nödvändigt för våra medlemmar, så att de kan vara trygga och säkra på sina jobb.

Valberedningens förslag till tredje ordförande är Fredrik Ståhle, 35 år, som är lokalombudsman i Livs region Väst. Fredrik Ståhle blev lokalombudsman 2015 och kommer från Swedish Match, snusfabriken i Göteborg, där han började efter gymnasiet. Under en period på tre år var han tjänstledig för att jobba som facklig-politisk ombudsman på LO Göteborg och socialdemokraternas partidistrikt.
Han har en speciell bakgrund. Parallellt med det fackliga arbetet har han gått en treårig universitetsutbildning till personalvetare med inriktning på ideella organisationer, alltså i högsta grad facket.
– Jag brinner för att utveckla organisationen, de fackliga verksamheterna och personalfrågorna. Det är dessa arbetsuppgifter jag hoppas få ägna mig åt. Vi har en mäktig motpart. Men vårt trumfkort är livsmedelsarbetarnas vilja att förbättra sin vardag på jobbet, säger Fredik Ståhle och fortsätter:
– När vi går ihop som kollektiv slår vi allt. Från medlemmarna strömmar all kraft i fackföreningen så jag tror att vi måste bli ännu bättre på att organisera och mobilisera medlemmarna för förbättringar på arbetsplatserna.
• Hur gör man det?
– Man tar tag i de frågor som medlemmarna själva vill driva och så ger man dem kompetent hjälp att driva dessa frågor. Där finns en stor potential till engagemang. Vi ska självfallet vara på plats och hjälpa den medlem som farit illa, men därutöver behöver vi återvinna hantverket som handlar om hur man skapar kollektiv styrka på arbetsplatsen.

Övrig nominerad till posten som tredje ordförande är Solweig Larsson, 51 år, som blev central ombudsman 2006 och med andra ord har lång erfarenhet av att jobba inom organisationen, även på förbundsnivå i Stockholm.
Som förbundsombudsman har hon framförallt ägnat sig åt fackliga studier, men även varit pådrivande inom yrkesutbildning och kompetensutveckling. Därutöver har hon hela tiden varit branschansvarig förhandlare.
– Jag är noggrann, ser till att saker blir gjorda antingen av mig själv eller någon annan, vågar ge mig i kast med nya saker. För mig är det viktigt att jobba i lag. Det är skälet till att jag står kvar som kandidat. Dessutom känner jag ett fortsatt stöd från de klubbar som har nominerat mig.
Solweig Larsson blev lokalombudsman i Skara 2001. Ursprungligen var hon mejeriarbetare på Kvibille mejeri i Halland, där hon blev fackligt aktiv och bland annat var klubbordförande.

Till posten som andre ordförande står Anders Hernborg, 45 år, som övrig nominerad.
– Jag känner fortfarande att jag har ett starkt stöd av dem som nominerat mig. Dessutom tror jag att jag har mycket att bidra med. Jag har 20 års erfarenhet av fackligt arbete och förhandling på olika nivåer inom förbundet. Jag tror att jag på ett bra sätt skulle kunna leda gruppen av förhandlare.
Anders Hernborg kommer från Swedish Match, snusfabriken i Göteborg, blev lokalombudsman 2005 och central ombudsman 2014. Han är förhandlare med ansvar för flera avtalsområden.
– Men mitt bidrag handlar inte bara om avtal och förhandlingar utan också om det fortsatta arbetet med att stärka vår lokala organisation, en fråga som jag arbetat mycket med som ansvarig för demokratiutvecklingsgruppen.

Till posten som förbundsordförande finns det bara en nominerad och det är Eva Guovelin, som presenterades i förra numret av Mål & Medel.

Relaterade artiklar