Livsklubb anmäler brott mot arbetstidslagen

Nr 2/2020

Fackklubben på Olle Nyberg Chark i Johanneshov har anmält företaget till Arbetsmiljöverket för att återkommande ha brutit mot olika bestämmelser i arbetstidslagen, ATL.
I anmälan framhåller man att under april 2019 arbetade ett antal arbetstagare långt mer än den lagstadgade gränsen på 50 timmar övertid eller mertid per månad. ”Händelsen följer ett mångårigt mönster inom firman” tillägger man. Vid kampanjperioder har företaget under många år brutit mot såväl bestämmelserna om maximalt antal timmar över/mertid som reglerna om dygns- och veckovila.
Anmälan handlar om överträdelser av bestämmelserna om allmän övertid, extra övertid, extra mertid, dygnsvila och veckovila i arbetstidslagen.
En arbetsgivare som har brutit mot dessa paragrafer utan att ha stöd i kollektivavtal (och Livsmedelsavtalet reglerar inte detta) ska betala sanktionsavgift. Avgiften är en procent av prisbasbeloppet för varje otillåten timme och arbetstagare. För 2018 var den på 455 kronor och för 2019 var det 465 kronor per otillåten timme.
Överträdelserna mot arbetstidslagen påverkar även arbetsmiljön enligt klubben. ”Det normala är att veckorna efter kampanjer med mycket över/mertid skjuter sjukskrivningarna i höjden, även när ATL följs. Konsekvenserna blir såklart ännu värre om folk arbetar än mer och/eller med bristande dygns/veckovila”.
– Grundproblemet är den höga arbetsbelastningen, för mycket arbete på för få händer, säger huvudskyddsombudet Ola Hakefelt.
– Det framgår också av företagets egen medarbetarundersökning, och det har klubben diskuterat och förhandlat om länge för att få till någon åtgärd.