LO-kongressen blir digital

Nr 5/2020

På grund av coronautbrottet genomförs LO-kongressen digitalt den 15 juni. Då kommer en ny LO-ledning att väljas och ett begränsat antal frågor behandlas. Därefter ajourneras kongressen och återupptas våren 2021.