LO kritiserar yrkesutbildning

Nr 11/2014

Med data från Skolverket har LO visat att bara en av tre elever som gått gymnasial yrkesutbildning har fått jobb ett år senare.
Ett stort problem är att yrkesprogrammen på sina håll präglas av låg kvalité. Genom att höja kvalitén kommer fler unga välja ett yrkesprogram, fullfölja sin gymnasieutbildning och sedan också få jobb. GB