LO laddar för EU-val

Nr 3/2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. LO är tidigt ute med att dra igång valrörelsen och motiverar det med att den politiska utvecklingen i Europa är oroande och att det finns allvarliga hot mot demokratin.
Det var den 5 februari som LO kallade till pressträff i LO-borgen för att presentera valplattformen Ta tillbaka kontrollen! Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, inledde med att berätta om hur snabbt fascismen brer ut sig i Europa igen, att det blivit mer och mer ett reellt hot.
– Europaparlamentsvalet i år är mer avgörande för Europas framtid än något av de Europaparlamentsval som vi haft under de senaste decennierna, sade han.
Enligt honom handlar det om ett val mellan det demokratiska Europa som väldigt många i Sverige gillar och ett högerextremt Europa med betydande inslag av nationalistiska och fascistiska partier.
Samtidigt betonade han att det är de politiska frågorna som är avgörande för vilket parti som LO-medlemmarna kommer att rösta på.

På plats fanns Johan Danielsson som är nummer två på Socialdemokraternas lista till EU-valet och som backas upp av LO och de 14 medlemsförbunden. Han hade fått i uppgift att presentera LO:s valplattform, väl förtrogen med innehållet då det är han som är ansvarig för EU-frågorna på LO.
Plattformen innehåller tre sakområden: 1. Ordning och reda på arbetsmarknaden. 2. Ett konkurrenskraftigt Europa kräver jämlikhet och hållbar utveckling. 3. Demokrati och grundläggande rättigheter.
– Det är viktigt att komma ihåg att dessa sakområden hänger samman. Att dagens situation med låglönekonkurrens på arbetsmarknaden bidrar till misstro till politiska institutioner och etablerade politiska partier. Det är en misstro som är farlig men samtidigt förståelig, sade Johan Danielsson.

Hur kommer då LO att lägga upp valrörelsen för att få så många som möjligt av medlemmarna att gå och rösta? Jo, det kommer att vara samma upplägg som inför det senaste valet, LO kommer även denna gång att jobba med samtal som metod.
– Vi har satt upp ett mål i denna valrörelse att nå minst 150 000 medlemmar och prata om valet, berättade Therese Guovelin, LO:s andre ordförande, som också betonade att det var viktigt att mobilisera de förtroendevalda, de som är aktiva medlemmar, att både själva se vikten att rösta men också att få sina kompisar att rösta.
Vid förra valet så var röstdeltagandet, enligt henne, över 40 procent bland arbetare, det vill säga LO:s medlemmar.
– Det är faktiskt det högsta valdeltagandet bland arbetare i hela EU. Så vi har sagt att det är självklart att vi ska uppnå minst det målet, gärna öka till ett ännu större röstdeltagande i år.
Malin Klingzell-Brulin

Relaterade artiklar