Lönegapet på 1930-talets nivå

Nr 2/2019

Medellönen för tjänstemän är i dag 12 800 kronor, eller 48 procent, högre än för arbetare. Ojämlikheten är tillbaka på 1930-talets nivå. Det konstateras i LO:s Lönerapport 2018. Medellönen för samtliga anställda i Sverige var 33 000 kronor i månaden enligt 2017 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 26 500 kronor och för tjänstemän 39 300 kronor.
De tre senaste åren, 2015-2017, har medellönen för samtliga anställda ökat med 7,3 procent. För arbetare har lönerna ökat med 6,9 procent och för tjänstemän med 7,6 procent. I kronor motsvarar det 1 720 kronor för arbetare och 2 780 kronor för tjänstemän.
Medellönen för kvinnor var 30 800 kronor och för män 35 100 kronor år 2017. Medellönen är alltså 4 300 kronor, eller 14 procent, högre för män. Bland arbetare var skillnaden 3 300 kronor, 13 procent, och bland tjänstemän 7 600 kronor, 21 procent.
På 2000-talet har medellönen för samtliga anställda ökat med totalt 66 procent. För arbetare har lönerna ökat med 62 procent och för tjänstemän med 73 procent år 2000-2017. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed ökat med 10 procentenheter, eller 6 400 kronor, de senaste 17 åren.
Även reallönerna har ökat nästan varje år under 2000-talet. Det vill säga att lönerna har ökat mer än vad inflation och konsumentpriser har ökat. För arbetare har reallönen ökat med 30 procent och för tjänstemän med 35 procent år 2000-2017.