Löner på totalt 180 miljoner kronor hade inte rapporterats in

Nr 2/2018

För ett par år sedan så gjorde Hotell- och restaurangfacket (HRF) en stickprovskontroll i Göteborg för att se hur arbetsgivare med kollektivavtal sköter inrapporteringen av de anställdas löner som ligger till grund för pensionspremien på 4,5 procent till Fora.
– Det var Restaurang Storseglet AB, som förbundet drev till Arbetsdomstolen, som gjorde att vi började kontrollera om det fanns fler företag som inte gjorde korrekta inrapporteringar av individer och lönesummor till Fora, berättar Mats Hansson, ombudsman på HRF.
Förbundets kontroll visade på en underrapportering på cirka 15 procent, motsvarande 180 miljoner kronor av de 1,2 miljarder som skulle ha rapporterats in i lön 2014. Det var med andra ord inga småsummor det handlade om, vilket tidningen Hotellrevyn uppmärksammat i flera artiklar.
– Vi hade våra misstankar men blev ändå förvånade, säger Mats Hansson. Det framkom också att den enskilde individens egenkontroll av lönesumman som rapporterats in till Fora var av stor betydelse.
Då hotell- och restaurangbranschen har cirka 10 procent av alla konkurser i Sverige kan det vara höga mörkertal när det gäller inrapporterade uppgifter till Fora.
– Vi håller nu på att kontrollera hur och vad som behöver göras vid konkurser och särskilt för dem som har visstidsanställningar eller är anställda på enstaka dagar, säger Mats Hansson och understryker att fel går att rätta till i efterhand tack vare garantiregeln i kollektivavtalet.

Problemet är att upptäcka att fel har begåtts. Det är den enskilde som måste slå larm. Framför allt vid konkurser och när företag kommer på obestånd så kan det bli problem med inrapporteringen och inbetalningen av pensionspremier.
– Det är därför väldigt viktigt att ha koll på kuvertet från Fora och ta hjälp av facket om man är osäker. Det är det fina med att vara medlem.
Det handlar inte om avtalsbrott när ett företag inte skött sitt åtagande vad gäller avtalspensionen som man kanske skulle kunna tro.
– Nej, vi har försökt att driva detta till Arbetsdomstolen men fått till svar att det inte var rätt forum.
Han tror att det är få LO-förbund som kontrollerat hur företag sköter inrapporteringen av de anställdas löner till Fora.
– Jag har en känsla av att vi är pionjärer på detta område, men branschen är samtidigt svårkontrollerad eftersom det finns så många småföretag med tillfälligt anställda.
Han kommer nu gå vidare för att se om det är lika illa på andra orter och befarar att så är fallet.
– Om man jobbar och inga insättningar gjorts det senaste året så är det en allvarlig varningssignal. Även om insättning gjorts så kan beloppen vara felaktiga, speciellt vid konkurs kan för lite pengar ha betalats in. Det visar inte minst vår pilotstudie.

Relaterade artiklar