LRF välkomnar regeringens stödpaket

Nr 6/2022

Regeringen och Centerpartiet har lagt fram ännu ett stödpaket till lantbruket. Stödpaketet är på två miljarder kronor och ska kompensera bönderna för prisökningarna på bränsle, el, gödsel och foder. Det förra stödpaketet var på en miljard och kom i februari, en dryg vecka före Rysslands invasion av Ukraina.
– Våra medlemmar är i stor utsträckning positiva. Nu får man möjlighet att överleva i köttbranschen, säger Palle Borgström, Lantbrukarnas Riksförbunds, LRF:s, ordförande.
Av stödet går det mesta, 1,6 miljarder kronor, till animalieproduktionen. Prishöjningarna på foder har tvingat många bönder att dra ner på verksamheten och en del tvekar inför att fortsätta med djuruppfödning, uppger LRF.
Jordbruksverket ska nu ta fram en modell för utbetalning av bidraget i dialog med LRF. Det är viktigt att pengarna fördelas snabbt, anser Palle Borgström.
Han tror inte att stödet kommer att dämpa prishöjningarna på mat trots att livsmedelshandeln har betydligt större marginaler än lantbruket.
– Stödet kommer ha en marginell effekt på matpriserna, säger Palle Borgström.