Makrillen fick gult

Nr 7-8/2019

I förra numret av Mål & Medel skrev vi att makrill från Nordatlanten blivit rödmärkt i WWF:s fiskguide. Efter nya rön ändras nu statusen till gult, det vill säga äta med försiktighet.