”Många har kört fast på första meningen”

Nr 1/2021

– Inför förhandlingarna ska klubbarna ha en egen idé om hur de vill att lönepotten ska fördelas, säger Natasa Stojkovic, central ombudsman i Livs som lett utbildningen i lönerevision.

Utgångspunkten är kollektivavtalets principer för lönesättningen (punkt 4.1) som betonar att löneskillnader ska vara ”sakligt grundade” och ”väl motiverade”.
– Man ska reda ut vad en bra lön innebär och på vilka grunder man får den, säger hon.
I punkt 4.1 står det att ”en anställd bör succesivt kunna höja sin lön vid höjda krav i befattningen, genom ökad erfarenhet, fler och mer krävande arbetsuppgifter, ökade befogenheter, större ansvar, ökad kunskap eller kompetens”.
Enligt Natasa har löneutvecklingen inte varit vad den borde vara i förhållande till den tekniska utvecklingen.

Hon konstaterar att det finns system för fördelning av lönerna, men dessa måste utvecklas enligt avtalets bilaga G om utbildning och kompetens.
– Arbetsgivaren betonar ofta den inledande meningen. Att lönesättningen ska vara ”differentierad” och ”individuell” och möjligheten att bedöma hur individen tar ansvar och utför jobbet. Där har många klubbar kört fast. Resten måste med.

Relaterade artiklar