Maskindel föll ner och skadade operatör

Nr 7/2021

Den 3 februari fick en operatör på Barillas knäckebrödsfabrik i Filipstad en maskindel till en stegmatare i huvudet. Nu kräver Arbetsmiljöverket att bolaget rättar till de brister som upptäcktes efter olyckan och ser till att maskinen uppfyller aktuella säkerhetskrav.
Vid en ny inspektionen i slutet av mars visade det sig också att stegmataren, som är från 1981, saknade bruksanvisning och att instruktionerna för att använda maskinen var bristfälliga. Företaget ska därför se till att det finns begripliga instruktioner. Senast den 13 augusti ska Barilla redovisa hur företaget uppfyllt detta och övriga krav.