Maskiner ger färre jobb på Kronfågel

Nr 4/2013

Som en följd av att Lantmännen Kronfågel i Valla ska automatisera produktionen kommer det att bli övertalighet och uppsägningar bland de kollektivanställda. I dag jobbar 400-450 personer i fabriken och företaget räknar med att cirka 100 kommer att bli av med jobbet till utgången av 2015.
Livs klubbordförande på Kronfågel, Nina Jonsson, säger att förhandlingarna om personalminskningen inletts med stöd av lokalombudsmannen Sune Stålebro.
– I år handlar det om uppsägningar av 62 personer, 35 tillsvidareanställda och 27 tidsbegränsade. Vi har ännu inte kommit så långt att vi upprättat turordningslistor. Det finns inte heller någon bestämd tidtabell, eftersom företaget lagt varslet så tidigt, säger Nina Jonsson.
Hon konstaterar att det av naturliga skäl orsakat en hel del oro medlemmarna.
– Jag tror inte att företaget kan säga upp några innan sommarsemestrarna.
Det är tillskärningen av filéerna som ska göras med hjälp av nya maskiner. Ur arbetsmiljösynpunkt är det en förbättring, eftersom det varit frågan om ett upprepat, monotont arbete.
Vid Kronfågels danska fabrik är redan det nya automatiska produktionssättet infört. Nina Jonsson ska tillsammans med huvudskyddsombudet Ingrid Jatkola åka till Danmark andra veckan i april för att på plats se hur produktionen går till och höra med den danska fackklubben för kollektivanställda vilka erfarenheter de har av arbetssättet