Maskinlinje kan komma att stängas ner på Marabou

Nr 6/2021

I januari fastnade en inhyrd operatör på Mondelez Sverige Production AB i Upplands Väsby (Marabou) med armen i en maskin och skadades svårt. Nu överväger Arbetsmiljöverket att förbjuda bolaget att använda den aktuella maskinlinjen.
Olyckan skedde i samband med att operatören, med hjälp av en nyckel han fått från linjeadministratören, öppnat en lucka på maskinlinjen för att göra en så kallad viktkontroll.
I Mondelez utredning av olyckan konstateras att detta arbetsmoment inte var godkänt av bolaget, men att arbetstagare likväl utfört det sedan 2013.
Det har således funnits ett behov hos arbetstagarna att öppna luckan då maskinen varit i drift, och maskin-operatörerna har enkelt kunnat få tillgång till nyckel för användning under ett arbetspass påpekar Arbetsmiljöverket.
En ombyggnation av maskinlinjen är planerad till sista kvartalet i år. I väntan på ombyggnationen har bolaget sett över sina nyckelrutiner, men ännu inte gjort något åt och de öppningsbara skyddsplåtarna/luckorna.

De åtgärder Mondelez har vidtagit kan inte anses tillräckliga annat än för en begränsad tid. Därför överväger nu verket att från den 1 oktober förbjuda Mondelez att använda maskinlinjen om inte kraven på säkerhet är uppfyllda:
Maskinlinjen ska vara utrustad med avskärmningsskydd som förhindrar att personskada kan uppstå vid arbete genom kontakt med maskinens rörliga delar. Öppningsbara skyddsplåtar/luckor som kan behöva öppnas när maskinen är i drift ska ha en förregling, som hindrar den från att starta eller fortsätta.