Maten ska säkras inför kris

Nr 5/2022

beredskap. Efter pandemin och utbrottet av kriget i Ukraina behöver Sverige se över och höja beredskapen när det gäller livsmedelsförsörjning.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och näringslivet har nu i uppdrag att samarbeta för att Sverige ska ha en god beredskap för livsmedelsförsörjning vid en krissituation.

– Med det arbete som nu drar igång är ambitionen att vi tillsammans med näringslivet ska komma fram till konkreta lösningar som vi kan sätta i verket, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström i en kommentar.

25 företag och organisationer inom livsmedelsbranschen ingår i samarbetet.