Missad besiktning gav Pågen böter

Nr 4/2018

Pågen Färskbröd AB har fått ett föreläggande med sanktionsavgift på 378 100 kronor av Arbetsmiljöverket. Skälet är att bolaget använt en bakgavellyft som inte genomgått föreskriven besiktning.
Under en inspektion den 8 januari
2018 vid en livsmedelsbutik på Bruksgatan i Hörnefors kontrollerade Arbetsmiljöverkets inspektör en av bolagets distributionsbilar.
På lastbilen, en VW Crafter av 2015 års modell, fanns en bakgavellyft monterad. Och lyften, som är en så kallad besiktningspliktig lyftanordning, var inte besiktad i föreskriven ordning. Genom att ändå använda bakgavellyften har Pågen Färskbröd AB brutit mot en bestämmelse i föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), och tvingas därför betala en sanktionsavgift.