Tyska strejker gav höjda löner

Nr 7/2021

I samband med en inspektion i höstas förra året förbjöd Arbetsmiljöverket Sveriges Utlands Bageri AB i Skogås att använda en blandningsmaskin. Den hade varken ett fast eller förreglat avskärmningsskydd. Förbudet var förenat med ett vite om 50 000 kronor.
Vid uppföljningsbesök i februari
i år kunde de konstatera att villkoren i förbudet fortfarande inte var uppfyllda. Man har därför begärt hos Förvaltningsrätten att vitet på 50 000 döms ut.