Mormors Bageri har fått ett nytt vitesföreläggande

Nr 4/2020

Mormors Bageri i Lund har fått ett nytt vitesföreläggande av Arbetsmiljöverket om att åtgärda brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreläggandet är denna gång förenat med vite på 150 000 kronor.
Arbetsmiljöverket inspekterade verksamheten i februari 2018 och såg då att Mormors Bageri saknade rutiner för de flesta aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det visade sig också att det inte fanns någon skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna, och att flera personer som i praktiken haft arbetsmiljöuppgifter inte hade tillräckliga kunskaper om de risker som finns i verksamheten, om metoder för undersökning och riskbedömning, och om den arbetsmiljölagstiftning verksamheten omfattas av.
Redan för drygt ett år sedan fick bolaget därför ett föreläggande om att rätta till bristerna. Föreläggandet var förenat med ett vite på 100 000 kronor.
Vid ett uppföljningsbesök i juni kunde Arbetsmiljöverket konstatera att Mormors Bageri åtgärdat en del, men inte alla brister. Verket begärde då att Förvaltningsrätten i Stockholm skulle döma ut ett vite på 20 000 kronor.
Nu kräver Arbetsmiljöverket i ett nytt föreläggande att bolaget åtgärdar kvarvarande brister.
Mormors Bageri ska bland annat komplettera och tillämpa sina rutiner för:
• formerna för att arbetstagarna eller deras representanter ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet
• regelbundna undersökningar av de fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön, som minst omfattar kända riskområden i bolagets verksamhet och
• att göra riskbedömning utifrån resultatet av arbetsmiljöundersökningar.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 5 maj, annars riskerar man att få betala vitet på 150 000 kronor.
Hans Olof Wiklund